Högre effektivitet, kreativitet och lojalitet hos personal.

Personal på hemmaplan är ofta mer effektiv, kreativ och lojal än personal i lågkostnadsländer.