Får du ett nej till uthyrning kan du alltid vända dig till hyresnämnden för att få det prövat. De kan ge dig ett tidsbegränsat tillstånd.