För att få hyra ut i andra hand ska man ha något som heter ”beaktansvärda skäl”. Exempel på det är bland annat ålder, sjukdom, studier eller tillfälligt arbete på annan ort, särskilda  familjeförhållanden och sambo på prov. Man kan också få hyra ut för längre utlandsvistelse.