Kom ihåg att hyran och lägenheten  alltid är förstahandshyresgästens ansvar. Därför kan du aldrig bli nekad att hyra ut med förklaringen att andrahandshyresgästens eventuella oförmåga att betala hyra. Men det innebär också att om andrahandshyresgästen missköter sig, vanvårdar lägenheten eller är störande, så kan du som förstahandshyresgäst bli uppsagd och skadeståndsskyldig.