Glöm inte se över dina försäkringar innan du hyr ut eller hyr. En hemförsäkring täcker upp inbrott, brand, vattenskador. Om den som hyr stjäl eller slår sönder något finns inget skydd. Utökar du din försäkring med allrisk/otursskydd täcker du upp om den som hyr råkar förstöra något.