Ska du hyra av någon i andra hand, se till att ha en egen hemförsäkring så att ansvarsskydd
finns. Det skyddar dig som försäkringstagare vid skadeståndskrav från motparten i samband
med en skada eller olycka.