Med innovativt företag avses här företag som sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter de senaste tre åren. Dit räknas 65 procent av industriföretagen jämfört med 51 procent av övriga företag.

Uppdelat på varor eller tjänster har 56 procent av industriföretagen utvecklat nya varor, mot 18 procent av övriga företag. Däremot är det klart färre industriföretag än övriga företag som har utvecklat nya varor.