Mer än tre fjärdedelar av industriföretagen tror att deras omsättning kommer att öka inom tre år. Det är en större andel än övriga företag. De upplever dock hinder för sin tillväxt, framför allt när det gäller att hitta lämplig arbetskraft. Andelen företag som upplever att begränsad tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort hinder har mer än dubblerats sedan 2014.