Policy för personuppgifter är viktigt

Denna policy är till för att skydda den personliga information som samlats in från företagets kunder och anställda. Personlig information omfattar allt som kan användas för att identifiera en individ. Namn, personnummer, kreditkortsnummer, e-postadresser, och till och...

Fördelar IT-policy är viktigt

Minimerar risk för olämpligt nyttjande av företagets IT-resurser Minimerar risk för intrång, dataförlust, virusangrepp etc. Minimerar risk för olämpligt agerande i sociala medier Minimerar risk för att känslig information hanteras felaktigt IT-policys kan se lite...

IT-policyn som skyddar ditt företag

Många företag förlitar sig på IT i den dagliga verksamheten. Av denna anledning är de ofta beroende av en rad IT-policys som säkerställer ett produktivt, lämpligt och lagligt användande av företagets gemensamma IT-resurser. Med andra ord så är avsikten med IT-policyn...

7 tips när du skriver ditt företags IT-Policy

I nästan alla företag och organisationer är framgångarna beroende av en välfungerande och tillförlitlig IT som stöd i den dagliga verksamheten. Men inte alla har sett nyttan med att implementera en IT-policy, vilket dessvärre kan ha en negativ effekt på både...