Resurser och miljö - Sida 3 av 3 / Revisionskonsulterna J Hägglund

DIGITALISERING HANDLAR GANSKA LITE OM TEKNIK Nästa sak som vi tycker att ni ska tänka på, är att digitalisering egentligen handlar väldigt lite om teknik men desto mer om kommunikation, organisation och affärsmodeller.Just nu pratar alla om digitalisering men om bara en liten stund kommer det att vara ett ganska urvattnat uttryck. Vilket är nog […]

KUNDUPPLEVELSEN ÄR NUMMER 1! Kundupplevelsen har blivit den absolut viktigaste konkurrensfaktorn. Det är inte längre priset eller själva produkten som är avgörande. Det är istället köpet och köpupplevelsen som påverkar din konkurrensfördel allra mest. Och för att verkligen förstå hur din kund vill uppleva dina tjänster eller produkter är det helt avgörande att du är […]

Det är många som just nu funderar på det här med ”digitalisering”. Vad innebär digitaliseringen för min verksamhet? Hur behöver jag förändra mina tjänster och produkter? Eller, behöver jag bry mig överhuvudtaget? VÄNTA OCH SE ÄR INGEN BRA STRATEGI…Vi kan förstå de här funderingarna och oavsett om man applåderar, ifrågasätter eller skrattar åt den digitala […]

Arbetsgivare har skyldighet att underrätta Skatteverket när en medborgare från ett land som inte är medlem i EU, EES-stat eller Schweiz (tredjelandsmedborgare) anställs eller sänds hit för att arbeta. Den som är arbetsgivare enligt utlänningslagens definition ska underrätta Skatteverket när en tredjelandsmedborgare anställs. Både svenska och utländska arbetsgivare omfattas av underrättelseskyldigheten. Underrättelse ska göras oavsett […]

Vanliga beskattningsregler gäller om du anställer någon som bor utomlands och vistelsen i Sverige varar sex månader eller längre. Personen är då obegränsat skattskyldig i Sverige. Om vistelsen i Sverige är kortare tid än sex månader beskattas den anställda som begränsat skattskyldig enligt reglerna om SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Den som beskattas enligt […]

Rent vatten är ett problem i stora delar av världen. Doktorand Stansislaw Lazarek vid Lunds universitet kan ha funnit lösningen. Han har låtit förorenat vatten gå genom sin växtodling och har märkt att växter och deras rötter påverkar värdet i vatten och renar det. Merparten av världens avloppsvatten från bostäder är inte tillräckligt behandlat och […]

En kurs tillsammans med Breda och Sunnebo Redovisning i skogsbeskattning. Kursledare var Jan Antonsson. Tack för en trevlig utbildning!

1 2 3