Andelen industriföretag som upplever att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder har mer än fördubblats mellan 2014 och 2017, från 22 procent till 52 procent. Dubbelt så stor andel industriföretag som övriga företag upplever det som ett stort hinder att få sökande som kan tänka sig att flytta till orten. Detta hänger troligen samman med att industriföretagen inte är geografiskt koncentrerade till större städer på samma sätt som andra företag.

Endast 40 procent av industriföretagen anser att det är viktigt att anställa personal för att kunna växa, medan 60 procent av övriga företag prioriterar nyanställningar.