Att läsa och förstå bokslut / Revisionskonsulterna J Hägglund

Att läsa och förstå bokslut

Konsten att tolka ett bokslut i tuffa tider

Konsten att tolka ett bokslut i tuffa tider.
Tolka ett bokslut på rätt sätt…

I samband med bedömning av företag och övriga motparter, värdering av underleverantörer, eller vid köp och försäljning av företag behöver man kunna läsa och förstå ett bokslut utan att ha särskilda förkunskaper i bokföring eller bokslutsteknik. Konsten att läsa bokslut på rätt sätt ger ofta möjlighet att upptäcka nya kundbehov och merförsäljning.

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

 • Balans och resultaträkningens konstruktion
 • Vad du ska tänka på i bokslut vid olika företagsformer
 • Vanligaste sätten att frisera balans- och resultaträkning
 • Metod att snabbt ta pulsen på kundföretaget/motparten

Kursinnehåll

 • Lagstiftningens krav på årsbokslut och årsredovisning
 • Årsbokslut i olika företagsformer
 • Civil- och skatterättsliga värderingsprinciper
 • Vad kan utläsas ur resultat- och balansräkning?
 • Olika sätt att manipulera bokslut
 • Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser?
 • Kassaflödet – källa till livskraft eller undergång?
 • Vilken information måste framgå av noter och tilläggsupplysningar?
 • Konsten att läsa mellan raderna
 • Vad kan utläsas ur förvaltnings och revisionsberättelsen?
 • De sju viktigaste nyckeltalen!
 • Att tänka på vid genomgång av årsbokslut och årsredovisningar
 • Tips och råd

Kundnyttan

Företaget uppnår större,
lönsammare och säkrare affärer

Mål för deltagarna

Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna läsa och förstå ett  vanligt årsbokslut i olika företagsformer.

Målgrupper

 • Kredithandläggare
 • Reskontrapersonal
 • Inköpare
 • Inköpare med eget resultatansvar samt kundansvariga i bank
 • Personer som står inför att köpaföretag eller värdera företag
 • Nystartade företag
 • Redovisningspersonal
13000kr*

Moms tillkommer

Inklusive kursmaterial

Vill du veta mer?

Kontakta oss för frågor angående kursen och läs våra allmänna villkor för våra kurser