Strategisk affärsutveckling / Revisionskonsulterna J Hägglund

Strategisk affärsutveckling

Tidigare känt som "Strategic Management Program"

Vill du ha nya kunskaper i affärsutveckling? Kan du analysera ditt företags strategiska situation? Kan du identifiera olika utvecklingsmöjligheter? Kan du tillämpa nya och gamla teorier och metoder i praktiken?

Många företagare, chefer, ekonomer och andra nyckelpersoner upplever idag att omvärlden karaktäriseras av ständiga förändringar. Och att man måste anpassa sig själv och sin verksamhet efter de nya förutsättningarna om man vill fortsätta att vara framgångsrik.

En företagsledning styrs av och styr efter den information man har till sitt förfogande – och hur man uppfattar och förstår den.

Handlingsberedskap bygger på effektiv hantering av de stora informationsmängder som väller över oss idag och därför är det av största vikt att ha verktyg för att dels samla in informationen och dels hantera den på rätt sätt.

I EMBI, The Executive Management Business Institute i Halmstad, arrangerar vi kurser där vi tar fram verktyg för att samla in, begripa och använda olika typer av omvärldsinformation. Här får du veta hur nya styrmetoder visar vad som är på väg att hända, så att du slipper vänta tills något betydelsefullt redan har skett.

Kursen täcker hela det breda spektrum av frågor som behövs idag för att man i chefsbefattning ska ha rätt kunskaper om företagsrelationer, strategisk analys, ekonomistyrning, styrelsearbete och marknadsföring.

Detta är en företagsanpassad utbildning.

4.7
Hur bedömer du kursen
Uppläggning och pedagogik
Kursdokumentationen
Arrangemang och service

Kursanmälan

Kontakta oss vid intresse!