Över hälften av landets bostadsrättsinnehavare har ingen eller dålig koll på ekonomin i den egna föreningen. 

När läste du årsredovisningen eller den ekonomiska planen från din bostadsförening senast? 

Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, har undersökt hur många bostadsrättsinnehavare som har koll på ekonomin i den förening de bor i.  

Resultatet är nedslående. Bara 11 procent svarar att de har väldigt bra inblick i föreningens ekonomi. Vartannat hushåll uppger att de har lite eller ingen koll alls. 

Hela 87 procent av de tillfråga de uppger att de inte oroar sig för den egna föreningens ekonomi, enligt undersökningen.  De flesta föreningar har kunnat ha oförändrad eller till och med sänkt avgiften de senaste tio åren tack vare det låga ränteläget. Medlemmarna har nöjt sig med det och inte brytt sig om att engagera sig. 

Här kommer några tips