Befolkningens kunskaper om företagande har minskat något mellan 2012 och 2016. Andelen i åldern 18-70 år som känner till eller ungefär känner till vad som krävs för att starta företag har minskat från 59 till 54 procent.

Framför allt verkar det vara i gruppen unga (18-30 år) som andelen som känner till vad som krävs för att starta företag har minskat.