Det är främst regler kring anställning och uppsägning och sjuklöneregler som företagen upplever som stora tillväxthinder. Däremot är det relativt få företag som upplever regler om miljö och arbetsmiljö som stora tillväxthinder.

Förändringarna i resultaten över tid är relativt begränsade, men man kan till exempel se att andelen småföretag som ser lagar och regler kring anställning och uppsägning som ett stort tillväxthinder har minskat från 38 procent år 2008 till 30 procent år 2017.