Reglerar användandet av företagets gemensamma IT-resurser såsom datorer, nätverk och tjänster. Denna policy ska garantera säkerheten samt skydda företagets rykte.

Exempel på klausul.)

Företagets IT-resurser får inte användas för att på otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information i strid mot gällande lagstiftning, t.ex. hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, förtal, ofredande, dataintrång eller upphovsrättsbrott.

Exempel på klausul.)

Endast system och lösningar godkända av kunden tillsammans med kundens IT-partner får användas. Inga icke godkända molntjänster eller hemsnickrade lösningar utanför IT-avdelningens kontroll är tillåtna.

Vad tycker du?