Reglerar samt beskriver företagets rutiner och lösningar kring backup och återläsning.

Exempelvis reglerar denna var datat backas till, hur ofta samt hur långt bak i tiden som datat finns tillgängligt. Rutiner kring återläsning och test bör finnas med, samt vem som ansvarar för detta.

Vad tycker du?