Denna policy är till för att skydda den personliga information som samlats in från företagets kunder och anställda. Personlig information omfattar allt som kan användas för att identifiera en individ. Namn, personnummer, kreditkortsnummer, e-postadresser, och till och med bilder av individer anses personlig information.

Policyn reglerar hur personuppgifter samlas in, lagras, används och kasseras. Policyn bör också reglera scenarier då personuppgifter delas eller säljas till tredje part.

Exempel på klausul.)

Företagets IT-resurser får inte användas för att på otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information i strid mot personuppgiftslagens (PuL) stadganden om den personliga integriteten.

Vad tycker du?