Reglerar åtkomst av företagets resurser och data, samt säkerställer tillgänglighet och säkerhet.

Exempelvis reglerar denna var företagets data får lagras samt hur data får delas. Här regleras även krav på antivirus, lokal brandvägg samt hantering av lösenord etc.

Exempel på klausul.)

Användare är skyldiga att lagra sina dokument och filer i därför avsedd plats på SharePoint eller OneDrive. Under inga omständigheter får informationen lagras endast lokalt. Det är inte heller tillåtet att spara data i externa lagringslösningar (såsom Dropbox eller liknande) som inte godkänts av företaget. Detta för att kunna ge sökbarhet samt garantera backup av data.

Användare är skyldiga att använda knapplås på mobila enheter.

Användare är skyldiga att ha Antivirus påslaget.

Vad tycker du?