Reglerar de anställdas användning av sociala medier i företagets namn både i och utanför arbetsplatsen. Dessa principer definierar hur ett företag ska hantera och övervaka beteende online av dess anställda.

Det finns dock en risk för att policyn ibland kan uppfattas som hämmande. Men om denna formuleras och kommuniceras ut på ett bra sätt så kan den faktiskt fungera som ett verktyg och ge de anställda en trygghet genom att vara tydlig med vad som bör och får kommuniceras ut, samt på vilket sätt. En balanserad avvägning mellan företagets behov och de anställdas behov är oftast nyckeln till framgång i en bra policy för sociala medier.

Vad tycker du?