Rabatt, bonus eller annan liknande förmån är skattepliktig. Personalrabatter är under
vissa förutsättningar skattefria. När det gäller räntefria lån eller lån med lägre ränta
som en arbetsgivare lämnar till en anställd, då ska den anställde beskattas för
förmånen som inkomst av tjänst.

Personalrabatter

Personalrabatt vid inköp av vara eller tjänst från arbetsgivaren eller något annat företag inom samma
koncern kan vara skattefri under vissa förutsättningar.