22. Starta ett regelbundet sparande antingen i aktier, fonder eller bara på ett separat sparkonto.