Skippa bilen eller kollektivtrafiken. Hoppa på cykeln ibland eller så ofta som möjligt. Bra både för ekonomin och hälsan.