SATSA PÅ EN MINDRE  NISCH

Men har du en mindre nisch kan du lägga i en högre växel på Google och se till att
bli bäst inom den.

Du kommer att få en tuff konkurrent. Amazon kan ju buda på nästan alla sökord för
de har ett så brett utbud och nästan obegränsad pengapung. Men de kan inte vara så
extremt noggranna och bra på varje enskild nisch och inte titta i extrem detalj, men det
kan du göra. Då kan du slå dem på grund av att du kvalitativt är bättre i ditt segment,
säger han.

Glöm inte heller att hålla koll på din budget för AdWords, och dina automatiska
budgivningar. Du kan också fundera på hur du kan använda andra kanaler, som sociala
medier, lojalitetsprogram och Google shopping.

En annan aspekt är att i de marknader som Amazon är etablerad i sker en stor andel av
produktsökningar på webben direkt på Amazon utan att ta vägen förbi Google.