53. Duscha inte för länge 
Undvik att duscha alltför länge om du betalar för vattnet.