29. Se över ditt elavtal 
Sänk elkostnaden genom att se över, jämföra och förhandla ner priset på ditt elavtal.