30.Skippa hemtelefonin 
Säg upp din hemtelefoni och använd mobiltelefon istället.