Totalt spenderar svenska konsumenter mest pengar i Tyskland, Storbritannien, USA och Kina.
Från Kina handlar vi många varor, men till lägre värde. De andra länderna har större omsättning.

Pris och bredare sortiment är två av de främsta drivkrafterna till att vi handlar från utländska sajter,
och så även för mode. Kvinnor handlar i högre utsträckning från Kina. Män handlar mer från USA.