14. Släng inte maten när datumet har passerat 
Släng inte mat i onödan. Oftast är datumpasserad mat fullt ätbar. Lukta och smaka.