40. Koppla ifrån internet på resan

Stäng av internet (mobildata och dataroaming) i mobilen helt och hållet när du åker utanför EU för att slippa skyhöpa fakturor när du kommer hem. Stäng även av röstbrevlådan om den är aktiverad.