41. Boka resa med god framförhållning 
Boka semestern så tidigt som möjligt (boka vinterresan under sommaren och tvärt om).