Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export.

Analysera dina förutsättningar.

Ta beslut om en exportstrategi utifrån interna förutsättningar i bolaget. Lägg upp en tidplan och anpassa erbjudandet till marknadens krav och efterfrågan.