Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export.

Gör ordentliga underlag.

Satsa på lönsam exportförsäljning baserat på underlag som segmentering, marknadspotential samt konkurrensanalys.