Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export.

Titta noga på dina kanaler.

Säkerställ valet av distributionskanal eller etableringsform som når kunden enkelt,
i tid och med rätt service.