Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export.

Ta reda på vilka krav som gäller.

Finns det regelmässiga krav eller certifieringskrav på erbjudandet att ta hänsyn till?