Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export.

Välj dina samarbetspartners noga.

Utvärdera olika samarbetspartners som bärare av ditt varumärke. Skriv avtal med tydliga mål och möjlighet till exit. Investera i partnerskapet och tänk att exklusivitet måste förtjänas