Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export.

Gör alltid en utvärdering på riskerna.

Utvärdera riskerna, till exempel betalningar, tullar, frakter och dokumentation