Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export.

Följ alltid upp och utvärdera din satsning på en ny marknad.

När är det dags att gå från partner till eget bolag? Kan köp av konkurrent vara ett alternativ?
När ska bolaget dra sig ur en marknad som inte är lönar sig? Finns tid och pengar för er att satsa?
Export är en investering i både tid och pengar. Finns det uthållighet hos styrelse och aktieägare?
Behöver bolaget nya finansiärer?