Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export.

Tänk på att de nordiska länderna skiljer sig åt.

Beakta sociokulturella aspekter som demografi, affärskultur, utbildningsnivå och digital mognadsgrad. Även de nordiska länderna skiljer sig åt.