Det behöver inte vara svårt att sköta bokföringen själv. Bara du undviker de vanligaste misstagen

Du inser dina bristande kunskaper men väljer en utbildning som är inriktning på fortsatt beroende. Du får lära dig om manuell bokföring och kan efter kursen till nöds notera löpande i en dagbok (dumbok i mitt språkbruk) för senare registrering i dator hos konsult. Eller så går du x- bolagets databokföringskurs som inte heller är inriktad på förståelse av debet och kredit utan endast fokuserar på handhavandet av ett för flertalet medvetet onödigt komplext program. ”Fråga fritt” (ingår i serviceavtalet) efter kursen och skapar ett beroende och en långvarig knytning till nämnda bolag.