Det behöver inte vara svårt att sköta bokföringen själv. Bara du undviker de vanligaste misstagen

Du låser ingående balans innan föregående års bokslut är klart. Vänta istället tills du är helt säker på vilka tillgångar och skulder du hade i uppstarten av ditt företag, din datorbokföring. Lås överhuvudtaget inte din bokföring där du kan välja. Inte för att fuska, men det är lättare att rätta fel (som alltid uppkommer?).