Det behöver inte vara svårt att sköta bokföringen själv. Bara du undviker de vanligaste misstagen

Du håller ingen ordning på kvitton och fakturor. Brist på ordning och reda skapar kaos, frustration och i värsta fall ångest. En pärm för verifikationerna (”kvittona”) som du sorterar i samma nummerordning som datorns har nr 1 i botten och sedan växande uppåt. Verifikationsnumret noterar du uppe i det högra hörnet och gärna med en rund ring kring. En pärm för bank, myndigheter, bevakning mm och om omfattning, en egen pärm för dina fakturakopior.