MASKINDISKA 

Tvärtom mot vad man kan tro, kräver handdisk mer vattenresurser än en diskmaskin. Men samma princip som när du tvättar kläder gäller här – se till att effektivisera och diska först när maskinen är full.