LÅT INTE LUREN LURA DIG 

Mobilabonnemang växer på träd, men de skiljer sig mer åt än vad man faktiskt kan tro. När du ska teckna upp dig för att få den där nya vräkiga luren, se till att abonnemanget faktiskt passar för dina levnadsvanor så att du inte betalar för tjänster i onödan under bindningstiden.