75. Sluta med tobak 
Sluta röka, snusa och dricka alkohol. Bra för både din ekonomi och hälsa.