69. Ha koll på skatteavdrag 
Se till att utnyttja ditt skatteavdrag till fullo.