103. Om du behöver ta ett större privatlån bör du försöka lägga upp det på så kort tid som möjligt eftersom det minskar dina ränteutgifter. Välj dock inte för kort tid om du inte är säker på att du kan betala tillbaka enligt avtalet. Betalningssvårigheter är knappast ekonomiskt.