114. Välj ett rörligt elpris om du har stora marginaler eftersom man brukar tjäna på det i längden.