19. Släck alltid lamporna i de rum ingen befinner sig i.